Arbeidsrecht
Personen- en Familierecht
Erfrecht
Contractenrecht en Contractmanagement
Incassopraktijk
Huurrecht
Faillissementsrecht

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht dient er snel gehandeld te worden in verband met korte termijnen waarbinnen bepaalde rechten moeten worden uitgeoefend.

Bij ons kunt u terecht voor advies, rechtsbijstand en bemiddeling met betrekking tot alle aspecten van het arbeidsrecht. Wij behartigen de belangen van zowel werkgevers als werknemers.

Meyer Law & Mediation staat klaar om u bij te staan bij elk arbeidsrechtelijk probleem of geval, bijvoorbeeld bij:

 • Uitleg, opstellen, “reviewen”, updaten van een arbeidsovereenkomst;
 • Redigeren van een beeindigingsovereenkomst;
 • Loondoorbetaling bij ziekte en verzuim
 • Vraagstukken aangaande cessantia
 • Beoordeling rechtspositie werknemer bij (dreigend) arbeidsconflict
 • Strategiebepaling voor werkgever bij ontslag, ontslagregelingen
 • Berekenen van vergoedingen
 • Rechtspositie van werknemers bij reorganisatie of overgang van een onderneming
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekte
 • Begeleiding bij collectief ontslag
 • Positie en ontslag van (statutair) directeuren
 • Ziekteverzuim en reïntegratie
 • Advies aangaande (aankomend) faillissementen, surseance van betaling,
 • Beoordeling (dis)functioneren

Het arbeidsrecht verandert voortdurend. Wetgeving, rechtspraak, gebruiken en gewoonte zijn enkele factoren die continue invloed hebben op de praktische aanpak van arbeidsgeschillen. Het streven is om optimaal resultaat te boeken door steeds de belangen van onze cliënten voorop te stellen.

Om uw belangen adequaat te kunnen behartigen adviseren wij u om tijdig met ons in contact te treden.

 

MfN-Logo
 MfN-registermediator
Developed with QwikZite (version 1.12)