Arbeidsrecht
Personen- en Familierecht
Erfrecht
Contractenrecht en Contractmanagement
Incassopraktijk
Huurrecht
Faillissementsrecht

Faillissementsrecht

Het ene na het andere bedrijf gaat over de kop.

Ons kantoor geeft raad wanneer u als ondernemer of bestuurder geconfronteerd wordt met een (mogelijk) faillissement. Mr. Meyer wordt door het Gerecht in Eerste Aanleg regelmatig benoemd als curator in faillissementen, waardoor een juridische en praktische aanpak in en rond een (dreigend) faillissement wordt toegepast.

Voorts adviseren wij schuldenaren, schuldeisers en leveranciers, werknemers en financiers die betrokken zijn in faillissementen en surseances van betaling, in kwesties met curatoren of bewindvoerders en over het te voeren verweer, de mogelijkheden van hoger beroep of verzet.

Periodieke verslagen in lopende en afgewikkelde faillissementen (beperkt tot rechtspersonen) kunnen op verzoek worden verstrekt.

 

 

MfN-Logo
 MfN-registermediator
Developed with QwikZite (version 1.12)