Arbeidsrecht
Personen- en Familierecht
Erfrecht
Contractenrecht en Contractmanagement
Incassopraktijk
Huurrecht
Faillissementsrecht

Personen- en Familierecht

De echtscheidingenpraktijk, onderdeel van het personen- en familierecht, vormt al geruime tijd een specialisme van Meyer Law & Mediation. Voor zowel de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek als de echtscheiding op eenzijdig verzoek kunt u bij Meyer Law & Mediation terecht. Wij hebben begrip voor de betrokken emoties, staan bekend om een persoonlijke benadering, terwijl we ervoor zorgen dat de zakelijke kant van het verhaal niet uit het oog verloren wordt.
Wij kunnen u bijstaan bij de juridische zaken die spelen rondom het (van echt) scheiden. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • Opstellen van een echtscheidingsconvenant;
  • Opstellen van het verzoek om echtscheiding inclusief boedelscheiding;
  • Procederen in de rechtzaal;
  • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden;
  • Beëindiging ongehuwd samenwonen;
  • Alimentatie (kinder- en/of partneralimentatie);
  • Maken van een ouderschapsplan;
  • Scheiding van tafel en bed;
  • Wijzigen of vaststellen van een omgangsregeling;
  • Het regelen van erkenning en gezag bij voortgezet ouderschap na beëindiging ongehuwd samenwonen.

Bij een echtscheiding is winnen of verliezen niet aan de orde. Zeker niet als er kinderen betrokken zijn. Ons streven is om voor u een regeling tot stand te brengen waarin de belangen van partijen én kinderen worden gediend. Daarnaast zal de gemeenschap van goederen moeten worden verdeeld of, in geval van huwelijkse voorwaarden, zal er volgens die voorwaarden moeten worden afgewikkeld hetgeen in de praktijk niet eenvoudig blijkt te zijn.
Echtscheiding kan met wederzijds goedvinden. De zogenaamde overlegscheiding oftewel: collaborative divorce, kan u naast scheiden via Mediation worden aangeboden. Als er ongelijkheid is tussen de partners bijvoorbeeld op het gebied van kennis en financiën, dan verdient de overlegscheiding  de voorkeur boven mediation. En indien het niet mogelijk - of niet wenselijk-  is om de scheidingsprocedure via mediation of in overlegscheiding tot een goed einde te brengen, dan blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan om met behulp van eigen advocaten via een procedure op tegenspraak een huwelijk te ontbinden.
Niet alleen echtscheidingen, ook zaken over boedelscheiding, naamswijziging, curatele, bewindvoering, mentorschap, erkenning, vaderschapsacties en erfrecht zijn onderwerpen die behoren tot onze dagelijkse praktijk. Uw zaak is bij ons in goede handen.

MfN-Logo
 MfN-registermediator
Developed with QwikZite (version 1.12)