Arbeidsrecht
Personen- en Familierecht
Erfrecht
Contractenrecht en Contractmanagement
Incassopraktijk
Huurrecht
Faillissementsrecht

Contractenrecht

Wij maken het tot onze taak om gemaakte afspraken helder en ondubbelzinnig te verwoorden in contracten. Contracten moeten niet alleen duidelijk zijn, ook streven we ernaar om een overeenkomst werkbaar en praktisch uitvoerbaar in te richten.


Door het vastleggen van afspraken voorkomt u dat u tijdens een gerechtelijke procedure in bewijsnood komt. Meyer Law & Mediation is een ervaren partij in het opstellen, actualiseren en beoordelen van de meest uiteenlopende overeenkomsten. Of het nu gaat om een arbeidscontract, een overeenkomst van opdracht, een huurcontract, een echtscheidingsconvenant, een omgangsregeling, een bedrijfsmatige fusie of overname of om het opstellen van algemene voorwaarden.

Contractmanagement

Een vast onderdeel binnen ons kantoor is Contractmanagement. U huurt ons in en wij screenen de door u opgestelde lopende contracten en adviseren over toekomstige contracten. We maken u attent op risico’s, begeleiden u bij onderhandelingen en zorgen dat alles eenduidig en volledig op papier komt te staan. Tevens staan wij u graag bij in het opzetten van (intern) beleid op juridisch gebied. Het trainen van personeel kan daar een onderdeel van uitmaken. Op die manier kan uw bedrijf veel juridische conflicten voorkomen. Dat scheelt onnodige kosten, werkt preventief en geeft diepgang aan bestaande (handels-)relaties. Voor Contractmanagement hanteren wij vaste tarieven en dus geen hoge uurtarieven.
Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over de haalbaarheid van uw zaak. Wat is uw rechtspositie? Welke strategie lijkt het beste? Wat zijn de kosten? Kan een procedure voorkomen worden?

Hoe het ook zij... regel het! Meyer Law & Mediation regelt het: wij staan bekend om een preventieve aanpak. Voorkomen is beter dan genezen.

 

MfN-Logo
 MfN-registermediator
Developed with QwikZite (version 1.12)