Arbeidsrecht
Personen- en Familierecht
Erfrecht
Contractenrecht en Contractmanagement
Incassopraktijk
Huurrecht
Faillissementsrecht

Huurrecht

In huurgeschillen staan wij zowel verhuurders als huurders bij met adviezen en het voeren van procedures. Ook heeft conflictbemiddeling bewezen veel soelaas te bieden op dit gebied.

Op basis van kennis en ervaring op het gebied van het huurrecht staan wij onze klanten bij met het onder meer opstellen en beoordelen van huurcontracten voor bedrijfs- en woonruimte, het incasseren van achterstallige huurpenningen, het bijstaan in opzeggings-, ontruimings- en ontbindingsprocedures bij het gerecht in eerste aanleg en in geschillen ten overstaan van de huurcommissie.

Huurconflicten zijn naar hun aard vaak urgent en vereisen een snelle aanpak. Weer er daarom snel bij en neem contact met ons op.

 

MfN-Logo
 MfN-registermediator
Developed with QwikZite (version 1.12)