Wat is mediation?
Wanneer kiezen voor mediation?
Voordelen van mediation

Wat is mediation?

Mediation komt van het Latijnse werkwoord mediare, hetgeen “het tussenbeide komen” betekent. Het is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en de onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.

Mediation is in de meeste situaties een korte procedure en dus geen slepende en kostbare zaak. Bij mediation dragen partijen de kosten in de regel samen, hetgeen neerkomt op één uurtarief voor meerdere partijen. Maak een afspraak en informeer naar onze prijzen.

Het fenomeen mediation is geheel van deze tijd. Autonomie, zelfbeschikking en vrijwilligheid van de deelnemers vormen de belangrijkste kenmerken van mediation. Daarmee onderscheidt mediation zich wezenlijk van andere manieren van geschillenbeslechting, waarbij een (onafhankelijke) derde partij is betrokken, zoals rechtspraak en arbitrage.

Mediation kan naast rechtspraak; het één hoeft het ander niet uit te sluiten! Op de vraag op welk moment mediation ingezet kan worden, is het antwoord eenvoudig. Mediation kan namelijk voor, tijdens of na een gerechtelijke procedure worden aangevangen.  Het heeft als één van de grootste voordelen dat de oplossing beter houdbaar is dan een door de rechter opgelegde uitspraak. Het zijn namelijk de partijen zelf, die actief gewerkt hebben aan het zoeken naar een oplossing voor hun geschil.

MfN-Logo
 MfN-registermediator
Developed with QwikZite (version 1.12)