Wat is mediation?
Wanneer kiezen voor mediation?
Voordelen van mediation

Voordelen van mediation

Mediation biedt vele voordelen in vergelijking met overheidsrechtspraak. De voordelen van Mediation:

 • De relatie blijft in tact;
 • Een juridische procedure is kostbaarder dan een mediationtraject (partijen delen meestal de kosten van de mediator);
 • Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure;
 • Omdat er samen naar een oplossing wordt gezocht, is die vaak werkbaar en realistisch voor partijen (anders dan een veroordeling;
 • Mediation is informeel van karakter;
 • Er is deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; u heeft allebei inspraak;
 • Mediation is oplossingsgericht en toekomstgericht.

Als de mediation niet lukt, kunnen partijen hun geschil daarna alsnog aan het gerecht voorleggen. Soms is het zo dat mediation gedeeltelijk lukt. Partijen kunnen dan altijd nog het gerecht verzoeken om te beslissen over het gedeelte dat niet lukt. En natuurlijk is mediation in sommige gevallen geen optie.

Mediation is niet geschikt wanneer:

 • de vrijwilligheid ontbreekt bij een van de partijen
 • het conflict is geescaleerd en het onmogelijk is om samen nog rond de tafel te zitten
 • er geen volmacht is om bepaalde beslissingen (namens een rechtspersoon) te nemen
 • een rechterlijke beslissing, een executoriale titel, vereist is.

Neem contact op met Meyer Law & Mediation om te kijken of mediation geschikt kan zijn bij uw conflict.

MfN-Logo
 MfN-registermediator
Developed with QwikZite (version 1.12)